ان بی اس / NBS

ان بی اس یک برند تجاری موفق در زمینه ساخت دارو های تقویتی شناخته شده با عنوان پودر های NBS زیر نظر دکتر عارف خلخالی است.